BISHU

# PRODUCER REGION BRAND NAME STYLE RICE RICE POLISHING PRICE MILS
1 Yamanashi Meijo Yamanashi Shichiken Sparkling Sake Hitogokochi 67% $76 720ml
 2 Yamanashi Meijo Yamanashi Shichiken Sparkling Sake  Hitogokochi 67% $42 360ml
3 Miyashita Shuzo Okayama Kiwami Hijiri Junmai Daiginjo  

Omachi

38% $135 720ml
4 Miyashita Shuzo Okayama Kiwami Hijiri Tokubetsu Junmai  

Omachi

60% $82 720ml

 

5 Itano Shuzo Honten Okayama Futamo Junmai Daiginjo  

Asahi

50% $94 720ml

 

6 Ishizuchi Shuzo Ehime Ishiuzuchi Junmai Daiginjo Matsuyama Mitsui/Yamadanishiki  

50%/50%

 

$82

720ml

 

7 Ishizuchi Shuzo

 

Ehime

 

Ishiuzuchi

 

Junmai Ginjo

 

Matsuyama Mitsui/Yamadanishiki

 

60%/50%

 

$68

 

720ml

 

BLACK MARKET SAKE

# PRODUCER REGION BRAND NAME STYLE RICE RICE POLISHING PRICE MILS

 

1

 

 

 

 

Mioya Shuzo Ishikawa Yuho no Shiro Junmai Ginjo Muroka Nama Genshu Nigori Gohyakumangoku & Noto-Hikari 60% & 55% $69 720ml

 

2

 

Chiyo Shuzo Nara Moromi Nigori Junmai Muroka Nama Genshu Nigori Gohyakumangoku & Ginpu 50% $75 720ml
3 Fukuchiyo Shuzo Saga Nabeshima ‘G’ Junmai Ginjo Muroka Gohyakumangoku 60% $79 720

ml

4 Chiyo Shuzo Nara Shinomine Chokara Junmai Muroka Nama Genshu Yamada Nishiki 70% $72 720ml
5 Akishika Shuzo Osaka Kobo #7 Junmai Yamahai Muroka Nama Genshu Yamada Nishiki 60% $79 720ml
6 Kirei Shuzo Hiroshima Karakuchi 80 Junmai Nama Genshu Shin Senbon 80% $62 720ml
7 Mutemuka Shuzo Kochi Mutemuka Junmai Muroka Nama Genshu Kaze Naruko & Hino-Hikari 65% $72 720ml
8 Miyako-Bijin Awajishima Kumo no Miyako-Bijin Junmai Yamahai Muroka Nama Genshu Gohyakumangoku 65% $75 720ml
9 Miyoshino Jozo Nara Hanatomoe Omachi Junmai Yamahai Muroka Nama Genshu Omachi 70% $79 720ml
10 Moriki Shuzo Mie Tae no Hana Kimoto Junmai Kimoto Muroka Nama Genshu Yamada Nishiki 90% $79 720ml
11 Okamura Honke Shiga Choju Kinkame Cha 70 Junmai Muroka Nama Genshu Nihonbare 70% $68 720ml
12 Naka Shuzo Tokushima Asahi Wakamatsu ‘O+N’ Junmai Muroka Nama Genshu Omachi & Nihonbare 65% $89 720ml
13 Sugii Shuzo

 

Sugii Shuzo

 

Shizen Jozo

 

Junmai Yamahai Muroka

 

Yamada Nishiki

 

60%

 

$76 720ml
14 Kidoizumi Shuzo

 

Chiba

 

Shizenmai Sparkling

 

Junmai Yamahai Muroka Nama Genshu

 

Gohyakumangoku

 

60%

 

$38 360ml
15 Mukai Shuzo

 

Kyoto

 

Ine Mankai

 

Junami Genshu

 

Gohyakumangoku & Murasaki red rice

 

 

70% & 90%

 

$95 720ml

DAIWA

PRODUCER REGION BRAND NAME STYLE RICE RICE POLISHING PRICE SIZE
1

 

 

 

Akita Meijo

 

Akita

 

Ranman

 

Hanaranman Komachi Daiginjo

 

Akita Sake Komachi

 

40%

 

$65 720ml
2 Akita Meijo

 

Akita

 

Ranman

 

Reiryo Ginjo

 

Akita Sake Komachi

 

55%

 

$45 720ml
3 Akita Meijo Akita  

Ranman

 

Funaoroshi Junmai Namacho

 

Akita Komachi 65%

 

$30 720ml
4 Akita Meijo Akita Ranman Tokusen Ginjo Akita Sake Komachi 60% $12 300ml
5 Akita Meijo Akita

 

Ranman

 

Tokusen Ginjo

 

Akita Sake Komachi 60%

 

$70 1800ml

 

6 Akita Meijo Akita

 

 

Ranman

 

 

Namacho Cup Sake

 

Akita Komachi & Akita Sake Komachi 68%

 

$8

 

200ml
7 Kizakura Shuzo Kyoto

 

Kizakura

 

Junmai Daiginjo S

 

Yamadanishiki 50% $11 500ml
8 Kizakura Shuzo Kyoto Kizakura Hanakizakura Junmai Ginjo Sake Rice grown in Japan 60% $12 300ml

SAKENET

# PRODUCER REGION BRAND NAME STYLE RICE RICE

POLSHING

PRICE SIZE
1 GUNMAIZUMI GUNMA USUMIDORI JUNMAI-GINJO  GUNMA-WAKAMIZU 50% $58 720ml
2 KOIKAWA YAMAGATA KAMEJI-KOJITSU JUNMAI-GINJO KAME-NO-O 55% $50 720ml
3 Hiokizakura Tottori DENSHO-GORIKI JUNMAI-GINJO GORIKI 55% $52 720ml
4 Izumibashi Kanagawa EBINA-GOCHI Junmai YAMADANISHIKI 50%/80% $50 720ml
5 BENTENMUSUME TOTTORI GORIKI Junmai GORIKI 70% $52 720ml
6 ASAHIKIKU FUKUOKA DAICHI JUNMAI YAMADANISHIKI 70% $50 720ml
7 TAKETSURU HIROSHIMA SEISHU TAKETSURU JUNMAI HATTAN-NISHIKI, ETC 70%/65% $44 720ml
8 Suiryu Nara KIMOTO JUNMAI

KIMOTO

 

YAMADANISHIKI, AKITSUHO

65% $56 720ml
9 SUIRYU NARA KIMOTO-NO-DOBU JUNMAI, KIMOTO, NIGORI YAMADANISHIKI, NIHONBARE 65% 720ml

DÉJÀ VU SAKE

# PRODUCER REGION BRAND NAME STYLE RICE RICE POLISHING PRICE SIZE
1

 

 

Houraisen Aichi Enter.Sake Honjozo Yumesansui and Chiyonishiki 65% $70 720ml
2

 

Fukuju Kobe Nada Fukuju Junmai Table rice 70% $55 720ml
3

 

Tsukinokatsura Kyoto Fushimi Tsukinokatsura Junmai Iwai 80% $75 720ml
4 Shichida Saga Shichida Junmai Ginjo Yamadanishiki and Saganohana 55% $70 720ml
5 Kunizakari Aichi Kunizakari Daiginjo Ginpu 50% $50 720ml
6 Fukuju Kobe Nada Fukuju Junmai Daiginjo Yamadanishiki 50% $130 720ml
7 Kenbishi Kobe Nada Kenbishi Koshu Yamadanishiki and Aiyama NA $65 900ml
8 Kenbishi Kobe Nada

 

Kenbishi Koshu Yamadanishiki and Aiyama NA $15 180ml
9 Kunizakari Aichi Kunizakari Daiginjo Ginpu 50% $40 180ml
10 Enter.Sake Aichi Enter.Sake Honjyozo Yumesansui and Chiyonishiki 65% $40 180ml

 

11 Kunizakari Aichi Kunizakari Honjyozo Table rice NA $40 180ml

SAKESHOP

PRODUCER REGION BRAND NAME STYLE RICE RICE POLISHING PRICE SIZE
Kirinzan

 

Niigata Kirinzan Blue Junmai Daiginjo

 

Gohyakumangoku 45% $88.00

 

720ml
Dewatsuru Akita

 

 

Sakura Emaki Ancient Rice Sparkling Sake Asamurasaki & Okunomurasaki 60% $27.00

 

360ml

 

Yamamoto Akita Pure Black Junmai Ginjo Akitasakekomachi 55% $49.00

 

720ml
Komachi Gifu Nagaragawa

 

Junmai Ginjo Hida Homare 55% $40.00

 

720ml
Komachi Gifu Nagaragawa Junmai Ginjo

 

Hida Homare

 

55% $16.00

 

300ml
Ota Mie Hanzo Kaminoho Junmai Daiginjo Kaminoho 50%

 

$52.00

 

720ml
Oita

 

Takayama

 

Oni Koroshi Dohatsu Shoten Dry

 

Junmai Genshu

 

Hida Homare

 

58%

 

$39.00

 

720ml

 

Oita

 

Takayama

 

Oni Koroshi Dohatsu Shoten Dry

 

Junmai Genshu

 

Hida Homare

 

58%

 

$39.00

 

300ml

 

Yucho

 

Nara Kaze No Mori Alpha Type 3

 

Junmai Daiginjo Genshu

 

Akitsuho

 

50%

 

$65.00

 

720ml

 

Kubota

 

Fukui

 

Toji Ikkon

 

Daiginjo Nama Genshu

 

Yamada Nishiki

 

35%

 

$60.00

 

Enoki

 

Hiroshima

 

Hanahato

 

Kijoshu Aged 8 Years

 

Chūnama Shinsenbon

 

65%

 

$66.00

 

500ml

 

JUN PACIFIC

PRODUCER REGION BRAND NAME STYLE RICE RICE POLISHING PRICE SIZE
Shirataki Shuzo

 

Niigata Jozen Mizunogotoshi Junmai Ginjo Junmai Ginjo Gohyakumangoku/Koshiibuki 60% $27.50

 

720ml
Shirataki Shuzo Niigata

 

Jozen Mizunogotoshi Jukusei no Junmai Ginjo Junmai Ginjo Gohyakumangoku/Miyama-Nishiki 55% $30.30 720ml
Shirataki Shuzo Niigata Jozen Mizunogotoshi Junmai Junmai Gohyakumangoku/Koshiibuki 70% $22.30 720ml
Shirataki Shuzo Niigata Jozen Mizunogotoshi Sparkling Sparkling Sake NA 60% $15.10 360ml
Shirataki Shuzo Niigata Uonuma Nojun Junmai

 

Yamadanishiki/Gohyakumangoku 80% $21.60 720ml
Shirataki Shuzo Niigata Uonuma Karakuchi Junmai Yamadanishiki/Gohyakumangoku 65% $9.10 300ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.